Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Όταν παίζεις με ανθρώπους . . .

Όταν παίζεις με ανθρώπους
Οι άνθρωποι που εμπιστεύεσαι πιο πολύ, κατά 99% παίζουν μαζί σου!

Και όταν το καταλάβεις  . . . Θα είναι πάρα πολύ αργά!  

Η ζωή μας δίνει ευκαιρίες να βρούμε τον δρόμο μας, μέσω των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας!* * * 
Η ζωή μας δίνει ευκαιρίες να βρούμε τον δρόμο μας,
μέσω των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας!